Αποκατάσταση ζημιών σε πέντε (5) διαμερίσματα του τ.ΟΕΚ στη Λάρισα Περαίωση εργασιών έργου συνολικής αξίας 38.101,79 €