ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

Η πολυετής εμπειρία της εταιρείας σε έργα υψηλών προδιαγραφών για τον δημόσιο και ιδιωτικό φορέα μπορεί να συνοψιστεί στις παρακάτω εργασίες/ υπηρεσίες:

 

– Κατασκευή οποιαδήποτε μορφής τεχνικού έργου

– Τακτοποίηση αυθαιρέτων

– Εσωτερική διακόσμηση και ανακαίνιση χώρου